Okładka październikowego wydania „Jego Serce”

Fotografie mojego autorstwa wielokrotnie publikowane były na łamach regionalnej prasy. Ostatnio jednak zostałem poproszony o wykonanie zdjęcia na okładkę mojej parafialnej gazety „Jego Serce”. W związku z tym, że jak wiadomo październik to miesiąc różańca, tego dotyczyć miała fotografia na okładce. No i stało się, zamieszczona obok fotografia przedstawiająca różaniec na otwartej księdze Pisma Świętego znalazła się na okładce wspomnianego czasopisma. Może nie jest to gazeta o nakładzie Wyborczej, ale zawsze satysfakcja, że moje „dzieło” znajdzie się w rękach wielu parafian.
Myślę, że moja współpraca z JS będzie się rozwijać i że niejednokrotnie będę mógł realizować „zlecenia” fotograficzne dla tego pisma.