Uwaga przy fotografowaniu śniegu!

Drodzy fotoamatorzy pamiętajcie o tym, że śnieg odbija znacznie więcej światła niż szara karta Kodaka, na którą wyskalowane są światłomierze w naszych aparatach i w trakcie robienia zdjęć ze śniegiem w kadrze należy zastosować dodatnią kompensację ekspozycji o kilka działek. Nie powiem Wam dokładnie o ile, bo to zależy od warunków, ale pamiętajcie – ufajcie tylko histogramowi, LCD nie jest miarodajnym wskaźnikiem poprawności ekspozycji.

Życzę udanych kadrów!